automatyzacja produkcji

Programowanie robotów przemysłowych w automatyce

Programowanie robotów przemysłowych, a więc automatyzacja produkcji to proces, który rozwija się od wielu lat na szeroką skalę. Niecałe 100 lat temu powstały pierwsze automatyczne linie produkcyjne, a dziś dziedzina automatyki przemysłowej codziennie zaskakuje nas nowymi rozwiązaniami. Spekuluje się, że już niedługo to właśnie roboty zastąpią całkowicie pracę ludzką w procesie produkcyjnym. I rzeczywiście właśnie w tę stronę rynek zdaje się zmierzać, a my możemy podążać za nim.

Co to jest programowanie robotów przemysłowych?

Programowanie robotów przemysłowych można rozumieć dwojako. Niektórzy twierdzą, że programowanie robotów to bardzo szeroka dziedzina, która zawiera w sobie wszystkie rodzaje oprogramowania; od modelowania i sterowania, aż po tworzenie symulacji. Inni uważają, że określenie „programowanie robotów” powinno się rozumieć tylko jako definiowanie sposobu wykonania czynności przez robota. Niezależnie od tego, w którą stronę skłania się definicja należy pamiętać, że w praktyce programowanie robotów przemysłowych oznacza przede wszystkim dynamiczny rozwój przemysłu i większą wydajność. Jednak czy to jej jedyne zalety?

Zalety programowania robotów przemysłowych

Atutów i korzyści płynących z programowania robotów przemysłowych jest wiele. Wyjaśnia to jego ciągle rosnącą popularność. Poza tym, że rynek wywiera nacisk na przedsiębiorstwa, aby wprowadzały one do swojej działalności innowacje m.in. właśnie z zakresu programowania robotów, a liczne dofinansowania do innowacji wspomagają takie rozwiązania.

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na zwiększenie automatyzacji swojej produkcji mogą zauważyć również wiele korzyści wewnętrznych. Należą do nich między innymi:

 • wzrost produktywności i wydajności pracy
 • wyższa jakość produktów
 • zwiększona kontrola nad procesem produkcyjnym od A do Z
 • redukcja kosztów produkcji i zatrudnienia
 • większa konkurencyjność na rynku
 • redukcja ilości błędów pracy ludzkiej
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy
 • integracja procesów
 • elastyczność możliwości wytwarzania

Z pewnością większość osób, która nie miały nigdy do czynienia z programowaniem robotów pojmuje je jako proces skomplikowany i wymagający wysokich kwalifikacji. Dawniej rzeczywiście programowanie robotów wiązało się z koniecznością posiadania kadry wysoko wykwalifikowanej. Dzisiaj jednak dostępne na rynku rozwiązania, takie jak SprutCAM Robot dają możliwość rozwoju przedsiębiorstwom w łatwy i wydajny sposób.

Sposoby programowania robotów przemysłowych

Wśród metod programowania robotów przemysłowych wyróżnia się ich trzy główne grupy:

 • metody off-line (tekstowe)
 • metody on-line (nietekstowe)
 • oraz metody hybrydowe (tekstowe i nietekstowe)

Różnią się one przede wszystkim tym, czy przy fazie programowania konieczne jest połączenie ich z danym robotem.

Metoda off-line

Jego główną zaletą jest to, że (w przeciwieństwie do metod on-line) pozwalają one na tworzenie oprogramowania dla robotów i budowy stanowisk bez konieczności obecności robotów. To sprawia, że metoda off-line’owego programowania robotów przemysłowych jest obecnie jedną z najczęściej popularnych i najkorzystniejszych rozwiązań.

Metoda on-line

Powstała długo przed metodą off-line. W praktyce polega ona na „nauczeniu” robota określonych czynności i ruchów, jakie ma wykonywać. Programowanie robotów on-line można podzielić na programowanie ręczne oraz na programowanie przez nauczanie. Dużą wadą tego sposobu programowania robotów jest to, że wymaga ona obecności programowanej maszyny. Metoda ta wydawała się być o wiele dokładniejsza, niż w przypadku metod off-line, postępujące innowacje związane z dokładnymi pomiarami zrobotyzowanych stacji zmienia punkt widzenia co do prawidłowości tego stwierdzenia. Z połączenia korzyści obu tych sposobów powstała…

Metoda hybrydowa

Łączy ona w sobie cechy dwóch wymienionych wyżej metod programowania robotów. Metody tekstowe i nietekstowe uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu są bardziej uniwersalne, ale jednocześnie nieco trudniejsze we wprowadzeniu.

Wdrożenia systemów programowania robotów przemysłowych

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym wdrożeniem systemu SprutCAM Robot. Wprowadzenie modernizacji w Twoim przedsiębiorstwie nie tylko pozwoli Ci na wiele korzyści wewnętrznych i zewnętrznych, ale również odbędzie się sprawnie i z pełnym wsparciem naszej firmy.