Lakierowanie

SprutCAM posiada dedykowane środowisko symulacyjne stworzone na potrzeby przemysłu lakierniczego, które wspiera projektowanie ścieżek lakierniczych pod kątem symulacji grubości nałożonej warstwy lakieru. Podczas symulacji symulowana jest grubość nałożonego materiału w oparciu o ścieżkę narzędzia, deklarację przepływu lakieru przez dyszę i kształt rozpylania środka lakierniczego. 

Detale o złożonych i wielkogabarytowych kształtach dzięki modułowi lakierowania stają się przyjazne i proste w obsłudze na etapie programowania trajektorii. Pakiet lakierowania współpracuje ze wszystkimi operacjami bazującymi na powierzchniach, krzywych czy plikach siatkowych (mesh), dzięki czemu użytkownik może generować trajektorie w oparciu o wszystkie dostępne operacje.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach