Obróbka cieplna

Proces obróbki pozwala na realizację różnych operacji od czyszczenia powierzchni, przez hartowanie, aż po spawanie. Głównym zjawiskiem wykorzystywanym podczas obróbki cieplnej jest nagrzanie zewnętrznej warstwy powierzchni do odpowiedniej temperatury w której nastąpi żądana przebudowa struktury materiału.
W aplikacjach spawania laserowego użytkownik może zweryfikować kształt spoiny, która powstała podczas obróbki cieplnej. Dzięki możliwości segregowania typów ruchów szybkich, dojazdowych, odjazdowych i przejściowych istnieje możliwość osobnych deklaracji prędkości, które deklaruje się w jednostkach procentowych względem ruchów roboczych, lub bezwzględnych w mm/min. Takie podejście pozwala na swobodną deklarację i panowanie nad prędkościami podczas obróbki z możliwością szybkiej weryfikacji występujących prędkości.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach