Druk 3D i 5D

SprutCAM jako jedno z nielicznych systemów CAM dla robotów przemysłowych na świecie zapewnia pełne wsparcie dla technologii addytywnych z pełną symulacją wyniku obróbki. Nakładany materiał jest reprezentowany za pomocą modelu, który formowany jest w trakcie obróbki, a jego kształt można w dowolnej chwili wyeksportować jako model 3D. Dzięki stale rozwijającej się bazie operacji do dyspozycji użytkownika są funkcje oparte o innowacyjne rozwiązania jak np. Druk 5D zapewniający wsparcie dla operacji 5-cio osiowych.
SprutCAM oferuje możliwość obróbki hybrydowej, która pozwala na obróbkę substraktywną w aplikacji druku. Oznacza to możliwość wydrukowania detalu z naddatkiem, który w kolejnym etapie zostanie poddany operacji frezowania, w celu otrzymania powierzchni wysokiej jakości.
Operacja pokrycia 3D zapewnia wsparcie dla tradycyjnej technologii druku, w której następuje wygenerowanie trajektorii tworzącej kolejne warstwy modelu. W zależności od potrzeb użytkownika jest dostępny wachlarz strategii dedykowanych i adaptowanych. Dla użytkowników wymagających zaawansowanych operacji nakładania materiału, w których druk 3D jest niewystarczający lub nie zapewnia realizacji wymaganego procesu została stworzona operacja druku 5D, w których kąt narzędzia jest płynnie dobierany przez alogorytmy. Takie podejście pozwoliło zapewnić szereg zaawansowanych funkcji, które oferują dodatkowe możliwości w dziedzinie druku i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał 6 osiowych i więcej robotów przemysłowych jak nigdy dotąd w druku 5D.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach