Obsługa modelu 3D

Zaawansowane opcje importu modeli geometrycznych 2D i 3D pozwalają na import najpopularniejszych formatów tworząc komfortowe warunki pracy dla użytkowników końcowych bez względu na oprogramowanie CAD, w którym model został przygotowany. 17 wspieranych formatów plików, między innymi systemów: IGES, STL, DXF, Rhinoceros, Parasolid, STEP, SolidWorks, PAR, PLY, AMF, JT,XML, 5DC. Dzięki funkcji diagnostycznej użytkownik ma wgląd w najważniejsze parametry pliku po jego zaimportowaniu.

Import modelu może odbywać się za pomocą przeciągnięcia pliku pomiędzy oknami lub otwarcia dedykowanego okna wyboru pliku.

Narzędzia obsługi modelu

Moduł obsługi modelu wspiera użytkownika podczas wykonywania operacji takich jak:

Przesunięcie liniowe modelu względem osi XYZ wybranego układu współrzędnych.

Wykonanie odbicia lustrzanego względem osi, planu lub punktu.

Wykonywanie transformacji obrotowych względem wybranego układu współrzędnych.*

Zmiana kierunków osi układu współrzędnych w przypadku, kiedy podczas eksportu osie zostały przestawione.

Automatyczna lokalizacja zera na podstawie cech geometrycznych detalu, lub zadeklarowanych parametrów przez użytkownika.

Operacja skalowania wspomaga konwersję układu metrycznego na calowy i odwrotnie, zmianę centrum skali i wykonywanie szyku lub kopii przeskalowanych detali.

* System automatycznie sugeruje wybór domyślnego układu obrotów z możliwością wsparciu wszystkich 25 dostępnych notacji przekształceń obrotowych (24 notacje obrotów Eulera + notacja parametrów Eulera zwana również Kwaternionami) użytkownik może wykonywać transformacje w różnych systemach.

Operacje dostosowania modelu

Zszywanie modelu

Dzięki operacji zszywania powierzchni użytkownik może wykonać zszycie ścian modelu z zadaną tolerancją, gdy te nie zostały zszyte podczas eksportu detalu. Przed zaakceptowaniem zmian użytkownik ma wgląd w raport z operacji.

Operacja przecięcia

Operacja przecięcia pozwala na wygenerowanie łańcucha otwartych krzywych lub zamkniętych krzywych na podstawie przecięcia modelu przez płaszczyznę z zadaną tolerancją. Okno diagnostyczne posiada moduł raportowania o wyniku przecięcia, przed potwierdzeniem zmian.

Operacja łączenia krzywych

Dzięki operacji łączenia krzywych możemy modyfikować osobne łańcuchy krzywych w jedną krzywą oraz ją wygładzać na miarę potrzeb w oparciu o zadaną tolerancją i typ krzywej.

Połączenie krzywych

Operacja łączenia krzywych pozwala na stworzenie nowej krzywej na podstawie łańcucha krzywych w oparciu o zadane parametry.

Tworzenie dodatkowych tekstów

Operacja „Text” pozwala na dodanie testu jako krzywą, która w procesie obróbki modelu może posłużyć jako cecha geometryczna.

Zamykanie otworów

Funkcja detekcji i zamykania otworów wewnętrznych modelu bazuje na modelach siatkowych i pozawala na automatyczną detekcję i załatanie otworów.

Triangulacja modelu

Triangulacja modelu powierzchni pozawala na stworzenie modelu w formacie STL z zadaną tolerancją odwzorowania, a następnie wykorzystanie modelu do obróbki lub jego eksport w formacie STL.

Rzutowanie krzywych na płaszczyznę

Operacja pozwala wykonać rzutowanie nowych krzywych na podstawie cech geometrycznych modelu na wybraną płaszczyznę z uwzględnieniem parametrów i raportem o wyniku operacji przed potwierdzeniem zmian.

Pomiar Geometrii

Narzędzi pomiaru geometrii zostało stworzone do wykonywania pomiarów z tabelą pomiarową zawierającą szereg danych wymiarowych z uwzględnieniem różnych profili pomiarowych (model geometryczny, część, półfabrykat, obszar roboczy, wynik obróbki, mocowania i elementy kolizyjne stałe).

Opcja definiowania nowych układów współrzędnych

Dzięki opcji wyboru i dodawania nowych układów współrzędnych użytkownik posiada możliwość tworzenia płaszczyzn roboczych na potrzeby transformacji, rzutowania krzywych, wykonywania przecięć, tworzenia płaszczyzn roboczych itp. Programista ma możliwość przywołania nowego układu współrzędnych podczas pracy w środowisku SprutCAM.

Narzędzie szybkiego pomiaru

Nie ma potrzeby potwierdzania wymiarów detalu, półfabrykatu lub innych relacji za pomocą zewnętrznych systemów CAD, narzędzie miarki zostało stworzone na potrzeby szybkich pomiarów na etapie projektowania programów roboczych w SprutCAM, co pozwala zaoszczędzić czas, zwiększa komfort i efektywność pracy programisty.

Szkic

Funkcje pomocnicze takiej jak szkicownik zapewniają dostępność podstawowych funkcji systemu CAD z zakresu szkicowania na płaszczyźnie metodą graficzną lub parametryczną. Użytkownik decyduje, który sposób jest w danej sytuacji potrzebny. Wykonane szkice mogą posłużyć do ustawienia obszarów pracy, wyciągnięcia półfabrykatu, wyciągnięcia modelu, ustawienia obszarów zabronionych itp.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach