Obsługa wielu robotów

Tryb multi tasking robots został stworzony z myślą o stacjach wielorobotowych, w których czas obróbki odgrywa kluczowe znaczenie lub specyfika procesu wymaga zastosowania wielu robotów. Tryb MTR umożliwia pracę wielu narzędzi w jednym czasie. Obróbką wielorobotową nazywamy dwie lub więcej maszyn uczestniczących w jednym procesie zależnych od siebie nawzajem. Prostym przykładem jest stacja, w której frezowana jest powierzchnia przez dwa roboty. Jeden robot wykonuje obróbkę zgrubną, a drugi zaraz za nim wykonuje obróbkę wykańczającą. W ten sposób proces trwający czas obróbki zgrubnej + czas obróbki wykańczającej trwa jedynie czas dłuższego procesu, czyli obróbki wykańczającej.
W pracy wielorobotowej każdy robot jest kontrolowany przez własny program, który zwany jest kanałem kontrolny. Dzięki możliwości pracy na osobnych kanałach można projektować procesy całkowicie niezależne od siebie, tak jak w przypadku pracy ze stacją jednorobotową lub procesy synchronizowane. W przypadku stacji jednorobotowej występuje tylko jeden kanał.
W stacjach wielorobotowych stworzone programy można sprząc za pomocą flag synchronizacyjnych, w których jeden robot czeka na drugiego w momencie osiągnięcia wymaganej pozycji. Takie podejście zapewnia synchronizację przepływu programu na wielu robotach przemysłowych.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach