Cięcie

Operacje cięcia pozwalają generować ścieżki cięcia w oparciu o ściany, krawędzie ścian, czy zadeklarowane krzywe. Podczas tworzenia operacji automatycznie dobierane są wektory, które użytkownik może edytować w celu np. uniknięcie kolizji przez odchylenie się kątowe z zostawieniem naddatku, który będzie widoczny w trybie weryfikacji kolorystycznej naddatków. Kolejną opcją pozwalającą na wprowadzanie korekt jest konwersja ścieżki w splajn, który posiada punkty pośrednie pozwalające się edytować poprzez normalne odchylenie od powierzchni, czy dowolne ich przesuwanie w przestrzeni za pomocą myszy lub parametrycznie wzdłuż osi wybranego układu współrzędnych.

icons8-saw-blade-64

Piłą

Laserem

Wodą

noz-tokarski

Nożem

Frezem

Drutem

SprutCAM jako jeden z nielicznych systemów posiada moduł do pracy z nożem przy utrzymaniu ciągłej styczności ze ścianą podczas cięcia z opcjonalnym uwzględnieniem dodatkowych głowic obrotowych. Moduł cięcia nożem posiada między innymi opcje wprowadzania automatycznych odjazdów na podstawie granicznych kątów załamania, pełną reprezentację ostrza zamontowanego na robocie, kąt pracy, tryb cięcia współbieżnego, przeciwbieżnego i dwustronny, wysokość punktu pracy narzędzia.
Operacje dedykowane do cięcia laserem, wodą, frezem i rozgrzanym drutem pozwalają na pełną kontrolę prowadzenia narzędzia w tym kąt natarcia, wysokość pracy, uwzględnienie dodatkowych lokalnych korekt kąta, czy przesunięć całej trajektorii a następnie jej kontrola i weryfikacja w dalszej części procesu.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach