Addytywna- czyszczenie powierzchni przed nalozeniem kleju