Pytania i odpowiedzi

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania

Większość licencji oprogramowania nie pozwala na uruchomienie aplikacji wydanej po zakończeniu okresu aktualizacji.
W przypadku licencji bezterminowych można nadal korzystać z licencji na oprogramowanie.

Szczegółowa zawartość przesyłki jest wyszczególniona na dołączonym do niej protokole dostawy. Należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki pokrywa się z wyszczególnionymi pozycjami na protokole. W przypadku:
– braku zastrzeżeń należy opieczętować i podpisać protokół, który następnie w postaci skanu powinien być odesłany jako załącznik na wskazany na protokole adres mailowy.
– niezgodności zawartości z wyszczególnionymi na protokole pozycjami należy skontaktować się z naszą firmą w celu wyjaśnienia sprawy.

Aktualne wersje programów instalacyjnych znajdują się w zakładce „Pobierz”.

Kontynuacja usługi wsparcia i aktualizacji (Usługi Utrzymania – UU) po 12 miesiącach od zakupu licencji nie jest obowiązkowa. W przypadku licencji bezterminowych użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z oprogramowania jednak tylko w wersji aktualnej w okresie ważności UU, którą obsłuży posiadana licencja. Kontynuacja UU jest zalecana i daje użytkownikowi dży komfort pracy z uwagi na stały dostęp do najnowszych aktualizacji programów, poprawek oraz wsparcia technicznego.

Pytanie dotyczące oferty

+48 68 388 07 61
nowasol@premiumsolutions.pl

Pomoc techniczna

+48 68 388 07 62
serwiscam@premiumsolutions.pl

Informacje dodatkowe

Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.